logo

     当前位置:主页 > 成语分类 > 返回上一页

写吹捧、奉承的成语大全

2015-10-10  来源:  http://www.ciyu5.com   词语大全网 电脑浏览: 写吹捧、奉承的成语大全

 谗言佞语chán yán nìng yǔ
(佞语:讨好人,吹捧人,媚人的花言巧语。)
大吹大擂dà chuī dà lěi
戴高帽子dài gāo mào zi
甘言好辞gān yán hǎo cí
甘言厚币gān yán hòu bì
甘言厚礼gān yán hòu lǐ
歌功颂德gē gōng sòng dé
过甚其词guō shèn qí cí
美言不信měi yán bù xìn
甜言美语tián yán měi yǔ
甜言蜜语tián yán mì yǔ
甜言软语tián yán ruǎn yǔ
甜嘴蜜舌tián zuǐ mì shé
涂脂抹粉tú zhī mǒ fěn

下一篇:写垂死、快死了的成语大全